Groep 5 ZW

Beste ouders,
 
De kinderen krijgen voortaan per week een
blad mee, waarop staat wat we die week met
spelling en taal leren.
Bewaar deze bladen want dit zijn ook de onderdelen
die in de taal en spellingstoets aan bod komen.
 
Voor spelling ook een extra oefenblad.
 
Toets Engels:  Dinsdag 11 oktober.
                      Woordjes van Engels naar Nederlands kunnen vertalen
Toets geschiedenis: Dinsdag 11 oktober hoofdstuk 1
 
Aardrijkskunde werkboek mogen ze altijd
op vrijdag meenemen om alvast te leren.
De toets van hoofdstuk 1( blz 4 t/m blz 25 )
is op donderdag 13 oktober.
Spelling woordendictee en taaltoets vrijdag 28 oktober
Spelling zinnendictee: maandag 31 oktober
 
 Verder:
Denk aan tafels oefenen én klokkijken zowel analoog
als digitaal.
Nieuwsbegrip xl
 
groeten Carla
Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

h.dejonge@nullobsdeglobe.nl