Schoolfonds

Schoolfonds

Maandag 9 februari 2015

Beste ouders / verzorgers van de Zwartewaalstraat,

wellicht heeft u vorige week een brief gehad met het verzoek om het schoolfonds te betalen, zodat we weer met de kinderen allerlei leuke en leerzame dingen kunnen doen. In deze brief stond nog het oude rekeningnummer, wilt u het bedrag storten dan kan dit op het volgende rekeningnummer:
NL38 INGB 0003 4483 65
Vergeet niet de naam van uw kind + groep te melden.

Met vriendelijke groet,

 

Erik Ebben

Penningmeester Schoolfonds OBS De Globe zwartewaalstraat

Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

h.dejonge@nullobsdeglobe.nl