Schoolplan 2016-2020 De Globe

Schoolplan 2016-2020 De Globe

Maandag 7 september 2015

Dit schooljaar schrijven we het Schoolplan 2016-2020. De stem van ouders en leerlingen vinden we daarbij belangrijk.

Onder het tabblad 'Schoolgids en meer!' kunt een een impressie van zo'n bijeenkomst vinden, waar de directie, de medezeggenschapsraad en ouders spraken over de toekomst van De Globe en de rol van de ouders binnen die toekomst.

De foto's zijn gemaakt de leerlingen uit groep 8. Zij interviewden ook de ouders die avond.

Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

h.dejonge@nullobsdeglobe.nl