De klassenregels

De klassenregels

Vrijdag 6 november 2015

Beste ouder(s),

De school is nu ongeveer 10 weken bezig en er is al weer een hoop gebeurd en een hoop geleerd.

U heeft met de leerkracht van uw kind kennis kunnen maken en er is al een ouderavond geweest waar u voorlichting heeft gekregen over het werk van de Medezeggenschapsraad; directeur Han de Jonge heeft u meegenomen in de ideeën die wij hebben met de school en de vraag gesteld ‘Hoe  kunt u hier, als ouder,  een bijdrage aan leveren’. En zelf heb ik een praatje gehouden over het pedagogisch klimaat op De Globe.

In mijn praatje vertelde ik dat de eerste weken van het schooljaar erg belangrijk zijn voor een goede sfeer en werkklimaat in de groep. Zo moeten de leerlingen en de leerkrachten aan elkaar wennen en elkaar leren kennen.

Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen weten hoe zij met elkaar om moeten gaan om zich veilig te voelen en hoe zij het beste zelfstandig kunnen werken of met andere kinderen kunnen samenwerken.

De leerkracht van uw kind heeft samen met de leerlingen hier een aantal leefregels (klassenregels) over opgesteld, zodat iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht. Omdat elke klas zijn eigen klassenregels heeft gemaakt, kunnen ze per groep van elkaar verschillen.

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van deze klassenregels. U kunt ze vinden onder het tabblad ‘ De schoolgids en meer’ op onze website. We hopen dat u thuis af en toe ook aandacht besteedt aan de klassenregels van uw kind. Om dit mogelijk te maken geven we ze ook mee naar huis.

Koos van Hattum (adjunct-directeur)

Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

h.dejonge@nullobsdeglobe.nl