Koffie met de directie

Koffie met de directie

Zaterdag 23 januari 2016

Woensdag 20 januari zat de directie aan de koffie met zeven ouders van de locatie Zwartewaalstraat. En ook deze KOFFIE MET DE DIRECTIE maakte weer duidelijk waarom dit goed werkt en prettig is. In een ongedwongen sfeer kunnen ouders hun vragen, ideeën, eventuele klachten, maar zeker ook complimenten kwijt.

De vragen betroffen het continurooster. Dat start aan het begin van het nieuwe schooljaar. Het is de bedoeling dat ouders ondersteunen bij het overblijven.

Het idee is dat leerlingen een kwartier eten met de leerlingen en dan met de ouders naar buiten gaan.

Vraag: Wat doen we dan met slecht weer? Komt er een budget zodat we materiaal kunnen aanschaffen, waarmee we met de leerlingen aan de slag kunnen?

Antwoord: Jazeker!

Overige praktische vragen:

Vraag: Zouden de leerlingen weer wat kunnen knutselen rond feestdagen als Carnaval, vaderdag en moederdag? Ouders willen hierbij ondersteunen.

Antwoord: We leggen deze vraag via de bouwcoördinatoren neer bij de leerkrachten.

Vraag: Worden de ouders die ondersteunen bij het overblijven betaald?

Antwoord: Neen, in Rotterdam vinden we dat mensen met een uitkering minimaal twintig uur per week bijdragen aan de samenleving. Ondersteunen bij het overblijven is investeren in de kinderen van de Tarwewijk, investeren in de samenleving.

De deelnemers van deze KOFFIE MET kwamen met het idee om in mei bijeen te komen met de huidige overblijfmoeders om hun ervaringen uit te wisselen met de potentiële nieuwe kandidaten.

Een uitstekend idee! Gaan we dus doen!!

In het licht van de Vakmanstad lessen (met name de Aikido/ judo lessen) kwam de vraag naar voren: Judopakken krimpen en sommige kinderen groeien snel. Hoe gaan we daarmee om?

Antwoord:

Idee is om aan het eind van het jaar alle pakken gewassen en gestreken te laten inleveren. Inventariseren wat na de zomervakantie nodig is en de judopakken weer opnieuw te verdelen onder de kinderen. Eventuele tekorten kunnen worden aangevuld.

Bijhouden wat terugkomt. Komt een pak niet terug, betalen ouders € 20,- zoals ook nu het geval is wanneer een pak kwijt raakt.

Jas of broek kwijt is ook € 20,-, want er worden geen losse broeken of jasjes verkocht.

Deze KOFFIE MET ouders willen hier wel een rol in spelen bij de inname en uitgifte van judopakken. 

Als ouders dit allemaal niet willen afwachten, mogen zij altijd uit eigen middelen een nieuw pak aanschaffen voor € 20,-.

Een super interessante vraag die over tafel kwam was:Krijgen onze kinderen niet te lang les? Deze vraag verdient een helder en duidelijk antwoord.

Afgezien van het feit dat de directie (van Koffie met de Directie) denkt dat kinderen nooit te veel les kunnen krijgen, kunnen we zeker nadenken over de invulling (ook qua tijd). Dat gaan we binnenkort onder andere met de kleuterjuffen en zorgcoördinator doen.

De directie komt er hier op deze website op terug!

De eerstvolgende KOFFIE MET is op woensdag 27 januari aan de Den Hertigstraat. Heeft u een vraag, een idee voor de school, misschien een klacht, of wilt u een compliment aan ons kwijt? Maak gebruik van die mogelijkheid en kom op woensdagochtend langs voor een bak KOFFIE MET DE DIRECTIE.

 

 

Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

h.dejonge@nullobsdeglobe.nl