Koffie met de directie

Koffie met de directie

Woensdag 9 maart 2016

Afgelopen woensdagochtend was het de beurt van de directie om aan de koffie te gaan met de ouders van de Den Hertigstraat. Er kwam een zestal ouders op de koffie. Tijdens het vorige gesprek brachten de ouders de gevaarlijke oversteekplek ter sprake, direct naast de school bij de Wolpaertsbocht. De vraag was of deze oversteekplek veiliger gemaakt kon worden. Er is een zebra, er staan borden, er ligt een verkeersdrempel en er staan lichten bij de trambaan die gaan knipperen als de tram er aankomt.

Gedacht werd aan het verlagen van de snelheid naar 30 kilometer, het plaatsen van verkeerslichten en het aanpassen van de weg, zodat het gewoon niet mogelijk zou zijn harder te rijden dan 30 km.
 
Ik heb toen met de ouders afgesproken dat ik de wijkagent zou bellen om eens te horen wat er mogelijk is en bij wie we daarvoor moeten aankloppen.
De wijkagent wist mij te vertellen dat hier in het verleden ook al over was gesproken, maar dat dit niets had opgeleverd. De wegbeheerders van de Gemeente vonden de hulpmiddelen die er nu staan voldoende.
 
Ook zijn er lange tijd geen ongelukken gebeurd, dus voor hen was de noodzaak er niet. Hij wilde nog wel eens voor informeren. Verder gaf hij de suggestie dat ouders zelf ook initiatief kunnen nemen en een poule kunnen vormen om het oversteken veiliger te maken.
Een groep ouders kan bij toerbeurt kinderen helpen met oversteken. De politie kan zorgen voor materiaal (hesjes) en een cursus. Mocht dit idee u aanspreken en u wilt  hierbij helpen, dan kunt u zich bij mij opgeven. 
 
Een ander punt wat weer ter sprake kwam was het neergooien van brood door buurtbewoners vlak voor de school op de hoek van de Den Hertigstraat en de Katendrechtse Lagedijk. We hopen degene die dit doet aan te kunnen spreken en te vragen dit niet meer te doen, want het trekt ongedierte aan en het is geen fris gezicht. 
 
Koos van Hattum
Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

h.dejonge@nullobsdeglobe.nl