De Ouderraad van de Globe

De Ouderraad van de Globe

Woensdag 16 maart 2016

Sinds 11 maart heeft De Globe weer officieel een Ouderraad.
De dames die nu de Ouderraad vormen zijn: Sonaida Hooi (voorzitter), Saida El Haouzi, Linda van de Heerik, Shamila Sewdien, Natasha Maduro, Heidy Ignacio, Yvonne Adamse en Kirsten van Dilst. Een groep ouders die zich nog nadrukkelijker wil inzetten voor onze school.

Een Ouderraad is, naast een Medezeggenschapsraad, een volgende stap in de versterking van ouderbetrokkenheid, ouderparticipatie op de Globe.
Want hoe je het ook went of keert, het team van de Globe bestaat uit de onderwijsexperts die hun klus (het best denkbare onderwijs) beter klaren als dit gezamenlijk gebeurt met de ouders.

Waarin verschilt een Ouderraad van een Medezeggenschapsraad? Ik hoor het u denken! De Medenzeggenschapsraad kijkt voornamelijk mee, over de schouder van de directie: doet de school de goede dingen voor onze kinderen van de Globe en doet de school die dingen goed? De Medenzeggenschapsraad heeft adviesbevoegdheid en een instemmingsbevoegdheid (http://www.infowms.nl/toolkit-en-publicaties/instemming-of-advies/).

De rol van de Ouderraad is praktischer. Ouders hebben een rol bij de organisatie van feesten en uitstapjes. Een rol bij het bedenken hoe het er uit gaat zien (qua aankleding) en hoe het wordt georganiseerd.

En, een hele interessante, de ouderraad mag zowel de medezeggenschapsraad als de directie gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.

Onze Ouderraad heeft een heel duidelijk doel:
• Verbinding tot stand brengen tussen ouders en school, ouders en leerkrachten, verbinding tussen beide locaties, verbinding met de wijk.
• Meer leerlingen naar onze school.
• De school op de kaart zetten.
• De sfeer op de school te vergroten. • De ouderbetrokkenheid te vergroten.

De Ouderraad is er voor de gehele Globe! Vergaderingen vinden om en om plaats per locatie. De Ouderraad vergadert maandag 4 april op de locatie Zwartewaalstraat en maandag 18 april op de locatie Den Hertigstraat.

De Ouderraad van de Globe: een stap vooruit, waar we trots op kunnen zijn.

Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

h.dejonge@nullobsdeglobe.nl