Koffie met de Ouderraad

Koffie met de Ouderraad

Woensdag 20 april 2016

Op maandag 18 april zat de Ouderraad aan de koffie met de ouders van de locatie Den Hertigstraat. Het was goed en gezellig en er werd voldoende besproken. Vooral over de onderlinge communicatie tussen en naar ouders. Wat kunnen we met elkaar verzinnen om daar verbetering in te krijgen?

De Ouderraad schuift binnenkort aan bij de directie om ook met hen hierover van gedachten te wisselen.

Een ander interessant onderwerp vormde de onderlinge taakverdeling van de Ouderraadsleden. Hoe pakken we dit met elkaar op? Hoe regelen we dat met elkaar op een zinvolle manier?

 Tenslotte kwam het onderwerp nieuwe leerlingen voorbij. Hoe laten we de wijk zien dat de Globe de beste school is voor hun kind? Er wordt al stiekem gedacht over een open dag op de Globe. Waarin de wijkbewoners meegenomen worden binnen de Vakmanstadlessen, een rondgang krijgen door de school en nog veel meer…….

Sonaida Hooi, Natasha Maduro en Yvonne Adamse (Ouderraad)

 

 

 

 

Terug

Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

h.dejonge@nullobsdeglobe.nl