OBS De Globe

OBS De Globe

  Denk als een wereldburger en gedraag je als een goede buur De Globe is een openbare school. Onze kinderen worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving. leren is leuk en meer Op onze school leren onze kinderen ...

Lees verder

Ons onderwijs

Ons onderwijs

Hoe werken onze leerkrachten? Wij beginnen meestal met het bespreken van het lesdoel: wat kennen of kunnen jullie aan het eind van deze les? Een klein deel van de kinderen kan dan al met de stof aan de slag. Er volgt een klassikale instructie aan de basi...

Lees verder

Kwaliteit van ons onderwijs

Kwaliteit van ons onderwijs

Op beide vestigingen hebben wij in maart 2015 de Rijksinspectie voor het onderwijs ontvangen. Zij hebben de school uitvoerig onderzocht op de kwaliteit. Deze is in orde bevonden. Wij ontvingen de ‘Groene Kaart’. Dit betekent dat de inspectie e...

Lees verder

Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

De Globe besteedt zeer veel aandacht aan de leerlingenzorg: uitgebreid toetsmateriaal groepen met extra ondersteuners in totaal drie speciaal opgeleide interne begeleiders grote groepen krijgen extra ondersteuning Een uitgebreid leerlingvolgsy...

Lees verder

Voorschool, Groep Nul en Peutercollege

Voorschool, Groep Nul en Peutercollege

De Globe heeft op de locatie DenHertigstraat  voorschool en nulgroep Doebiedoe voor 2 tot 4 jarige peuters. Op de locatie Zwartewaalstraat is nulgroep ‘t Wieltje en het Peuter- college gevestigd. Het Peutercollege, ’t Wieltje en Doebido...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

Schooltijden De schooldeuren gaan tien minuten voor het begin van de lessen open. Alle groepen hebben op woensdagmiddag vrij. De schooltijden zijn als volgt: Zwartewaalstraat en Den Hertigstraat Groepen 3 t/m 8: In schooljaar 16/17 start de Globe ...

Lees verder

Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

  Vakanties en vrije dagen Tijdens het cursusjaar 2016 – 2017 dient u rekening te houden met de volgende vakanties: Herfstvakantie :17 okt. 2016 t/m 21 okt. 2016 Kerstvakantie :26 dec. 2016 t/m 6 jan. 2017 Voorjaarsvakantie: 27 feb. 2017 t...

Lees verder

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Het basisonderwijs in Nederland is gratis, maar toch vraagt elke school een ouderbijdrage voor het schoolfonds. Waarom een ouderbijdrage? De ouderbijdrage voor het schoolfonds wordt o.a. gebruikt voor kerstfeest, sinterklaasfeest, excursies, sporttoerno...

Lees verder

Schoolgids en meer!

Schoolgids en meer!

Klik hier voor verschillende downloads.

Lees verder

Contactpersoon en vertrouwenspersoon

Contactpersoon en vertrouwenspersoon   Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, of worden af en toe fouten gemaakt. Op onze school is dat niet anders. Zit je iets dwars, heb je een probleem of klacht? Je kunt ergens terecht! Klachten...

Lees verder


Zwartewaalstraat 38

3081 HZ Rotterdam

010-4848282

h.dejonge@nullobsdeglobe.nl